HAJT-A-CSAPAT júliusi cikke

Július_HÍREK_HAJT_A_001

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Igazgatási szünet az Önkormányzatnál

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IV.29.) számú önkormányzati rendeletével a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén igazgatási szünetet rendelt el.

A Kirendeltség 2014. évi munkarendjében 2014. július 21. napjától – 2014. augusztus 1. napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet tart.

Az első ügyfélfogadási nap 2014. augusztus 4 hétfő.

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeleti rendszerben a halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézést biztosítjuk.

Anyakönyvvezetőnk Romhányi Róbertné elérhetősége:
30/309-5780

Megértésüket köszönjük!
Mezeiné Kovács Margit
aljegyző

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Tájékoztató

BETAP PR_page1

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Kérdések és Válaszok a Házi Bekötések Felméréséhez

Valóban díjmentes lesz a házi bekötés?

IGEN. Több támogatást kapott a szennyvízberuházás, amelyet arra lehet felhasználni, hogy a társulati tagoknál teljes körűen kiépüljön a csatorna.

Hogy lesz ez az egész megvalósítva?

  • Most felkeressük az érintett ingatlanokat, felmérjük az igényeket és beszerezzük a hozzájárulásokat.

  • Ezt követően, aki igényelte a bekötést, annak ellenőrizzük a társulati egyenlegét és ha (időarányosan) befizette a hozzájárulását – tehát NEM az EGÉSZ ÖSSZEGET, csak azt, amit „minden hónapban” teljesíteni kell – akkor kiadjuk a munkát az önkormányzat által kijelölt kivitelezőnek.

  • A kivitelező megkeresi az ingatlantulajdonosokat, pontosan felméri a munkát és megépíti a bekötést.

  • Ön fogja leigazolni a teljesítést – ha mindennel elégedett – a kivitelezőnél lesz erre formanyomtatvány, a társulat csak akkor fizet a kivitelezőnek, ha Ön mindent rendben átvett.

  • A szennyvízszolgáltató szakembere később ellenőrzi majd, hogy rendben van-e a bekötés (ha hibát talál, azt a kivitelező garanciában javítja(!)).

  • Amint rá lehet majd kötni a hálózatra, a kivitelező „élőre köti” a rendszert.

Milyen cégek fogják megcsinálni a bekötést? Meg lehet bennük bízni? Nem akarok ismeretlen kivitelezőt beengedni a portámra!

Épp ezért a helyi önkormányzatok által javasolt helyi-környékbeli cégek fogják megépíteni a bekötést. (illetve sok esetben az önkormányzat cége fogja elvégezni a munkát)

A társulat és az önkormányzat által aláírt megbízólevéllel fognak jönni, lehet, hogy már ismeri is őket.

Hány méter bekötést fizet a társulat? Nekem mit kell még fizetnem?

A társulat a teljes körűen, műszakilag szabályosan megépített bekötéseket fizeti ki a kivitelezőnek. Mindegy milyen hosszú a bekötés. Természetesen a kivitelező – Önnel is egyeztetve – a legrövidebb szabályos csatornaszakaszt fogja megépíteni. Amúgy is igaz, hogy minél rövidebb a bekötés, annál kevesebb az esély a meghibásodásra később. Fizetnie – ezért – nem kell. Ha gondolja, azért főzzön egy kávét a munkásoknak !

nekem úgy kellene megépíteni a vezetéket, hogy…

Ezt nem most kell, hogy egyeztessük (én nem is vagyok műszakis), most csak az igényeket mérjük fel, a kivitelező később PONTOSAN felméri majd a munkát.

Mikor jön a kivitelező?

A felmérést követően 1-2 hónapon vagy akár 1-2 héten belül. Ez attól függ, hogy a gerincvezeték és a szennyvíztelep építése hogy halad előre. (Amíg nincs mire rákötni…)

Már megépítettem a bekötést!

Akkor is ki kell küldenünk egy szakembert, aki ellenőrzi a bekötést, ha már megépítette. Rákötni csak a bekötés átvételét követően lehet, ezért is vesszük fel most az adatokat, az adatlapon jelöljük, hogy már megépítette.

Mikortól lehet használni a rendszert?

(A tápiószelei régió kivételével) A szennyvízhálózat próbaüzeme – a tervek szerint – 2014 szeptemberében megkezdődik.

Minek kell most ez az egész felmérés?

Csak akkor lehet hozzáfogni a munkához, ha Ön (aláírásával) igényli a bekötést, illetve csak azok kapják meg díjmentesen a bekötést, akiknek nincs elmaradásuk. Azért keresünk meg mindenkit, hogy tudjuk, hová küldhetjük a kivitelezőt.

Miért kell ennyi adatot megadni?

Pontosan be kell azonosítsuk az ingatlant és a társulati tagot a nyilvántartásban (hogy ellenőrizhessük a befizetéseket). Felvesszük az Ön elérhetőségeit is, hogy később könnyebben haladhassunk.

Mi van, ha nemet mondok?

Természetesen dönthet így is (sőt, kérjük ezt jelezze az adatlapon is), ebben az esetben később saját költségére kell megépítenie a bekötést.

Mit jelent az, hogy nincs elmaradásom?

Egyszerűen fogalmazva, ha rendesen, rendszeresen (havonta, stb…) fizeti a társulati hozzájárulását, akkor nincs elmaradása. Nem azt nézzük, hogy az összes (teljes futamidőre) fizetendőt teljesítette-e, hiszen azt még nem is kellett volna.

Mi a teendő, ha elmaradásom van?

Javasoljuk, gyorsan „érje utól” magát! Eltart pár hétig, amíg lezajlik a szervezés és elindulnak a kivitelezők. A társulat folyamatosan figyeli a befizetéseket, amit nem lesz elmaradásban, kiadjuk a kivitelezőnek az ingatlant. Viszont, ha a kivitelezés végéig (pár hónap), nem rendezi a tartozást, már nem lesz további lehetőség.

Eddig még nem fizettem a hozzájárulást. Meddig van időm befizetni?

Az adatlapon jelölje meg, hogy 15 napon belül megkezdi a befizetést és keresse fel mielőbb a társulat irodáját!

Most akkor már nem kell fizetni a hozzájárulást sem?

Sőt! Most kell csak igazán! Nehogy pont most legyen elmaradása, amikor épp ezt vizsgáljuk! A két dolog nem függ össze. A hozzájárulást – ahogy eddig – továbbra is fizetni kell. Épp azok kapnak most díjmentesen házi bekötést, akik határidőre teljesítették/teljesítik a befizetést.

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Európai Parlamenti választások – helyi eredmények

- 2 választókörzet (Faluház, Iskola)

- Megjelentek száma: 300 fő, ami az országgyűlési választásokon részt vettek 40%-a

- A szavazáson a szavazópolgárok 19,53%-a jelent meg.

- Érvényes szavazatok száma: 298 db

- Érvénytelen szavazatok száma: 2 db

- Szavazási eredmények:

1 MSZP 25 8.39 %
2 SMS 0 0.0 %
3 FIDESZ-KDNP 181 60.74 %
4 A HAZA NEM ELADÓ 2 0.67 %
5 JOBBIK 59 19.8 %
6 LMP 7 2.35 %
7 EGYÜTT-PM 7 2.35 %
11 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 17 5.7 %
Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Helyi választási eredmények – előzetes

Szentlőrinckáta országgyűlési választások eredménye

- 2 választókörzet (Faluház, Iskola)

- Faluházban 778 fő választásra jogosult

- Iskolában 740 fő választásra jogosult

- Megjelentek száma: 360 fő a Faluházban (46,27 %) , 359 fő az Iskolában (48,51%)

- Érvényes szavazatok száma: 712 db (356 db mindkét helyen)

- Érvénytelen szavazatok száma: 4 db a Faluházban, 3 db az Iskolában

Szavazatok aránya:

 

Czerván György FIDESZ-KDNP 381
Csanádi Gábor Ferenc JOBBIK 166
Dr. Baja Ferenc MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 121
Mikus Csaba LMP 16
Tóthné Megyes Katalin A HAZA NEM ELADÓ 9
Sárköziné Juhász Gyöngyi KTI 7
Surányi Tiborné SMS 5
Pukkai Tamás ÖP 3
Pető László JESZ 2
Győri Tibor MGP 1
Apáti Tibor FKGP 1
Schiller Roland SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0
Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Szennyvízberuházás

tapio_menti_szv_beruhazas_sajtokozlemeny_2014_marcius_31_001

Tovább a képekért!
Continue reading

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Családsegítő Szolgálat – álláspályázatok

A Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató ezúton ír ki pályázatot az alábbi településeken családgondozói munkakör betöltésére:

A pályázatok részletei a települések neve mellett tekinthetőek meg.

Szvitek Melinda
intézményvezető

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Bababörze

plakat_nyom

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Nemdohányzók védelme

Nemdohányzók védelme


A 2013.03.01-től hatályos 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól pontosan meghatározza a felirat jellemzőit:

1. § A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

20. §

(1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt az Nvt. előírásainak megfelelően kihelyezett, de a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon belül kell a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően módosítani vagy cserélni.

Fontos!

A Korm. rendelet nem érinti a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet szerinti, a munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazásának kötelezettségét.

FIGYELEM!

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény alapján a következő közforgalmú intézményekben: közoktatási intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, valamint egészségügyi szolgáltató, zárt légtérben és az intézmény területén nyílt légtérben is tilos a dohányzás!


Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései közérthetően:

Teljes dohányzási tilalom:

1. közoktatási intézményben (*)

2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, (pl. óvoda, általános iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,

4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,

6.közforgalmú intézmény helyiségeiben,(**)

7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, zárt légterű helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül (ha a terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni)

9. közterületnek minősülő, a gyalogos forgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:

Nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:

1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),

2. munkahelyen (pl. udvar),

3. többcélú intézmény esetén, akkor is, ha ott eü. szolgáltatást is nyújtanak zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja.

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató döntésétől függően:

1. Helyi önkormányzat rendeletében közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.

2. Magánforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön (pl. taxi, bérelt busz) a dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó dönt.

Ugyanez a szabály vonatkozik az Nvt-ben külön nem említett egyéb közösségi közlekedési eszközökre is –pl. repülő-, hajó-, kompjáratok.

3. Közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben dohányzóhelyet nyílt légtérben sem kell kijelölni.

4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkavállalók az intézmény teljes területén nem dohányozhatnak, beleértve pl. az udvart is.

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával-tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal-szembetűnő módon meg kell jelölni.

Nemdohányzó intézmények, nemdohányzó munkahelyek esetén a nemdohányzó intézménnyé/nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával kell feltüntetni.

A “szembetűnő” valamint a “jól látható” és az „egyértelmű” követelményeknek megfelelő feliratok és jelzéseket A/4-es méretben kell kinyomtatni, és az adott hely vagy helyiség viszonyaihoz igazodóan kihelyezni a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) kormányrendeletnek megfelelően. 2014. március 1-jétől kötelező alkalmazni a kormány rendeletben meghatározott tartalommal és mérettel rendelkező feliratokat, illetve jelzéseket.

Dohányzóhely egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül is csak úgy jelölhető ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül.

A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem állnak fenn.

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésekor, a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások megsértése esetén:

A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a közösségi közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy (a továbbiakban rendelkezésre jogosult) jogsértés észlelése esetén köteles:

1. a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jogsértőt,

2. annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú intézmény, illetve a közlekedési eszköz elhagyására,

3. eljárás lefolytatását kezdeményezni.

( Megjegyzés :* Intézmény: az épület és a telek együttesen, pl. iskola és a hozzá tartozó udvar.

** Közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött , pl. közhivatalok, vendéglátóhelyek, üzletek, sportlétesítmények.)

Posted in Helyi hírek | Leave a comment