Háziorvosi rendelés változása szabadság miatt

Tisztelt Betegek!

Szabadság miatt az alábbi módon változik a háziorvosi rendelés szeptember 16. és október 3. között:

BEOLVASáS0001_001

 

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

HAJT-A Csapat szeptemberi cikke

Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel adunk hírt arról, hogy a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezete hamarosan Tápiószelére, az új Civil Szolgáltató Központba költözik. Az átköltözést követően korszerű körülmények között folytatódhat a munka, azaz a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakhoz kapcsolódó térségi, vidékfejlesztési feladatok ellátása. A Civil Szolgáltató Központ kialakítását egy sikeres, 2013-as LEADER pályázat tette lehetővé. A külső és belső építéssel, eszközbeszerzéssel, megújuló energia-hasznosító berendezés beépítésével járó munkálatokra 45 616 687 Ft forrásösszeg jutott.
Reméljük, hogy az új helyszínen hatékonyabban szolgálhatjuk ki térségünk ügyfeleit, színvonalasabb rendezvényeket bonyolíthatunk le!
Tisztelt Ügyfeleink!
2014. augusztus 1-től december 31-ig tart az idei második kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely a III. és a IV. tengely jogcímeihez kapcsolódik. A hatályos rendelkezés alapján a kifizetési kérelem benyújtási időszak 2014. december 31-ig áll nyitva, ezért a támogatási rendeletekben megjelölt végső benyújtási határidő (2015. január 31.) ellenére kizárólag ez év végéig áll fenn a benyújtási lehetőség.
Kifizetési kérelem továbbra is csak elektronikus formában nyújtható be.
Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e adatváltozás a meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímváltozás), mert így akadályba ütközhetnek a belépéskor.
A www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/dokumentumtar.html honlapról letölthetőek a vonatkozó közlemények a kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt.

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezet vezető

HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET Munkaszervezetének Ügyfélfogadási rendje
Hétfő 8:00 – 12:00 12:30 – 18:30
Kedd 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Szerda 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Csütörtök 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Péntek 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Irodai elérhetőségek
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
Telefon: 06-53-583-550
Telefax: 06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Jelöltek bemutatkozása

meghivobemutatkozas_001

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Választási adatok

valasztasijeloltek_001

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

MEGHÍVÓ

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. augusztus 26.-én /kedden/ 15,30 órai kezdettel rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Napirendi javaslat
1./ Tájékoztató a képviselőtestület két ülése között történt fontosabb eseményekről, és intézkedésekről
Előadó: Horváth László polgármester

2./ Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Torba Csaba tűzoltó parancsnok

3./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.10.) rendelet módosítása
Előadó: Horváth László polgármester

4./ Tájékoztató Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
Előadó: Horváth László polgármester

5./ Beszámoló a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltsége, mint I. fokú adóhatóság 2014. I. félévi munkájáról
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

6./ Helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Pál Sándorné jegyző

7./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX. ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Előadó: Pál Sándorné jegyző

8./ Kistérségi szennyvízkezelési beruházáshoz külterületi ingatlanok megvásárlása
Előadó: Horváth László polgármester

9./ Önkormányzat Konyhájának villamos energia elszámolási mérés kialakítása
Előadó: Horváth László polgármester
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Szentlőrinckáta, 2014. augusztus 21.

 

Horváth László s.k.
polgármester

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Parlagfű elleni védekezés

BEOLVASáS0001 (2)_001

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Augusztus 20-i ünnepség

10620508_317210968455329_5271847099778455237_n

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Natura 2000 terület fenntartási terve

onkormanyzati_kifuggesztési_kerelem_hajta_001 onkormanyzati_kifuggesztési_kerelem_hajta_002 onkormanyzati_kifuggesztési_kerelem_hajta_003

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Választási közlemény

A TÓALMÁS-SZENTLŐRINCKÁTA KÖZÖS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK
K Ö Z L E M É N Y E

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy SZENTLŐRINCKÁTA településen

Polgármesterjelölt állításához 48 fő
Egyéni listás jelölt állításához 16 fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1), (3) bekezdése szerint „Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár
jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzék 2014. augusztus 15. napi adatai alapján Szentlőrinckáta településen a választópolgárok száma 1590 fő volt.

Pál Sándorné
HVI vezető

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Alkotótábor

Alkotótábor 2014. augusztus 1-8. !
Őszinte örömmel üdvözlünk egy olyan kezdeményezést, amely néhány év múlva már hagyomány és példaként szolgálhat mindazok számára, akik szívügyüknek tekintik a kultúrát.

Immár 2. alkalommal kerül megrendezésre az alkotótábor, melyet Balázs Sándor és művész barátai, az egyházi közösség és helyi támogatók segítségével indított el.

Két évvel ezelőtt, egy fontos és nagyszerű rendezvényt hoztak létre. Akkor még csak reméltük, hogy ennek lesz folytatása és hagyomány teremtődik. Olyan hagyomány, ami már ritka napjainkban, ami örömmel tölt el bennünket, és tisztelettel hajthatunk fejet azok előtt, akik ezt megteremtették!

Egy – a legjobb szándékból, sokak áldozatos munkájával létrehozott kezdeményezés – amely reményeink szerint kinövi a helyi kereteket és valóban az lesz, aminek szánták: különböző, de egy fontos célért tevékenykedő közösség ünnepe!

A rendezvény ideje alatt barátságok születtek, tapasztalatcserék zajlottak, egyesültek a teremtő szándékok, és ebben van a rendezvény igazi, előremutató ereje!

Az itt lévő művészek őrizték, vigyázták, és most már hagyományosan elénk tárják, megmutatják, szakmai tudásukat, és ami még tiszteletreméltóbb dolog, igyekeznek azt tovább is adni közkinccsé tenni bárkinek, aki kíváncsi rá.

Összefogással és értékmentéssel, sőt értékteremtéssel van dolgunk!

Éppen ezért örülünk, hogy Szentlőrinckáta Község Önkormányzata immár 2. alkalommal anyagilag és emberileg is támogathatta a rendezvényt!

Úgy gondoljuk, akik őrzik a közösség hagyományait és múltját, gazdagítják jelenét és leteszik jövőjének alapjait.

Mezeiné Kovács Margit aljegyző

 

Posted in Helyi hírek | Leave a comment